Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van van der Hoff classic cars (https://www.vanderhoffclassiccars.nl/).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van van der Hoff classic cars betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van van der Hoff classic cars.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van van der Hoff classic cars berusten bij van der Hoff classic cars. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van van der Hoff classic cars is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan van der Hoff classic cars, info@vanderhoffclassiccars.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van van der Hoff classic cars geeft van der Hoff classic cars geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van van der Hoff classic cars.
van der Hoff classic cars kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van van der Hoff classic cars, de onmogelijkheid de website van van der Hoff classic cars te gebruiken, uit de levering van diensten door van der Hoff classic cars of het gebrek aan levering van diensten door van der Hoff classic cars.

Wijzigingen

De inhoud van de website van van der Hoff classic cars wordt regelmatig bijgewerkt. van der Hoff classic cars behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van van der Hoff classic cars te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 8 september 2023.